Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska nationellt och i EU verka för att klimatförändringarna ska hanteras inom ramen för FN-systemet och att Kyoto- och Bali-överenskommelsernas beslut genomförs och att övergången till alternativa energisystem och användningar snabbas upp och radikaliseras.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram