Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska också verka för att Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) utarbetar ett handlingsprogram för detta ändamål.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram