Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska söka nya ekonomiska långsiktigt hållbara lösningar inom trygghetssystemen för de professionella kulturutövarna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram