Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska undersöka förutsättningarna för att skattebefria inkomster upp till 100 000 kr inom det professionella kulturlivet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram