Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska värna armlängds avstånd, genom offentlig finansiering öka tillgången på fria medel till kulturen och stärka de offentligt finansierade strukturer som värnar konstens egenvärde och oberoende.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram