Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att finansieringsprincipen används även vid transfereringar såsom sjukpenning och arbetslöshetsersättning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram