Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att fler djurskyddskontroller genomförs, planerade såväl som oanmälda.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram