Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att fler kvinnor ska finnas med i på alla nivåer i svensk internationell konflikthantering och förebyggande av konflikter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram