Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för fler riktade insatser till personer som säljer sex på olika arenor och av olika kön och sexuell läggning. Det ska alltid finnas möjlighet till stöd för att sluta med prostitution.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram