Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram