Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att flyktingmottagandet ska ge kvinnor med små barn lika möjligheter som män att komma igång tidigt med svenska för invandrare (SFI) och ges möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram