Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att fokus ska riktas mot köparen, så att efterfrågan av sexuella tjänster motarbetas, samtidigt som strategier för att ge kvinnor andra valmöjligheter utarbetas och ges större resurser.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram