Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

För att få en bredare bild av hur samhällets resurser fördelas och används krävs därför fler mätmetoder, som synliggör det obetalda arbetet och redovisar vilka konsekvenserna av resursfördelning och ekonomiska beslut blir för kvinnor, män, barn – och miljö.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram