Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att föra in feministiska, antirasistiska perspektiv i den politiska debatten så att dessa perspektiv genomsyrar varje del av politiken.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram