Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att föräldrautbildning ska erbjudas alla föräldrar oberoende av familjekonstellation.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram