Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att föräldrautbildning ska utgå från att alla föräldrar har ett grundläggande individuellt ansvar för sina barn.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram