Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att förändra lagstiftningen så att det bli möjligt för patienter att välja anonyma donatorer av spermier och/eller ägg vid fertilitetsbehandling i Sverige.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram