Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att förbud införs för import av flaskvatten från ett EU land till ett annat och till EU från länder utanför.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram