Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att föreningar ska genusgranskas. Det är inte försvarbart att bedriva föreningsverksamhet som snedfördelar sina resurser i relation till könen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram