Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att förenkla regelverket för att starta eget, samt att förlänga Starta eget-bidraget från sex månader till ett år.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram