Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att förenkla skattesystemet för små företag och se över arbetsgivaravgifter för fåmansföretag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram