Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att förlossningsavdelningar alltid ska kunna erbjuda tolk om så önskas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram