Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att förlossningsskador måste behandlas på ett sådant sätt att det säkrar kvinnors möjligheter till fortsatt välmående.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram