Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att förlossningsvården ska, efter kvinnans önskemål, garantera plats för en medföljande person att stanna kvar så länge som kvinnan stannar kvar på sjukhuset. Fäder och medföräldrar ska uppmuntras att delta i omsorgen om barnet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram