Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att forskning kring självskadebeteende bland kvinnor initieras för att finna adekvata behandlingsformer. Personer med beteendestörningar, t.ex. självskadebeteende ska beredas adekvat behandling oavsett bostadsort och oavsett ålder.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram