Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att forskningsmedel som öronmärkts för genusforskning ska utgå till projekt där genus är i centrum för forskningen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram