Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att frågan om Sverige ska ansluta sig till EMU, ska avgöras genom en folkomröstning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram