Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Frihet från våld. Speciella insatser måste göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram