Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att friskolor inte ska få neka personer med funktionsnedsättning plats och stöd. Friskolorna ska vara öppna för alla och ingen ska nekas på grund av särskilda stödbehov.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram