Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att fritidspedagoger ges lärarlegitimation.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram