Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att gemensam vårdnad efter separation ska vara möjligt mot en förälders vilja endast i undantagsfall och efter en ordentlig riskbedömning. Finns substantiella tecken på våld eller övergrepp ska gemensam vårdnad i princip vara utesluten.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram