Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att genom folkbildningen stärka alla medborgarnas möjligheter att på lika villkor ta del av kultur i alla dess former samt vara medskapande inom kulturens alla yttringar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram