Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att göra individuell karriärplanering till norm inom forskarutbildningen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram