Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att hatbrott samlas under en särskild enhet inom polisen, i första hand i storstäderna. Fi ska verka för att även transpersoner och personer som inte passar in i normen om vad som anses vara manligt eller kvinnligt ska inkluderas i definitionen av vad som utgör ett hatbrott.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram