Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att hyresregleringen utreds och ses över för att den ska hindra diskriminering och att vinsterna återinvesteras i renoveringar av bostadsområden och nybyggnation för låg- och medelinkomsttagare.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram