Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1820 synliggöra sexuellt våld mot kvinnor i konflikter som en institutionaliserad form av vapen och krigsstrategi.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram