Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att i positiv anda utreda möjligheterna för att avskaffa av de juridiska könen och ta fram nya rutiner för att upprätthålla och öka jämställdhetskartläggningar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram