Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att införa möjligheten till positiv särbehandling i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning samt för rasifierade personer, d.v.s. personer som utsätts för rasism, exempelvis på grund av hudfärg eller religion. Detta ska även vara möjligt inom utbildningsväsendet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram