Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att infrastrukturen, såsom kommunikationer, energi, vatten och avlopp, ska förvaltas med hänsyn till resurshushållning och ekologi.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram