Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ingen ny storskalig vattenkraft byggs i Sverige och att det säkerställs att hänsyn tas till den biologiska mångfalden i de vattenkraftverk som redan är byggda.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram