Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ingen ska behöva vistas längre än sex månader på en mottagningsenhet. Varje mottagningsenhet ska ha en plan för att stärka de boendes psykosociala och fysiska hälsa.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram