Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att inleda ett systematiskt arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan ska utformas med förslag på hur varje enskilt område kan förbättras. Arbetet ska följas upp årligen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram