Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att innehav och spridning av djurpornografi förbjuds.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram