Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för inrättandet av en nationell ekonomisk handlingsplan med mål att stoppa segregationen mellan skolor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram