Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för inrättandet av ett nationellt resurs- och kunskapscentrum för sex och samlevnadsfrågor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram