Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att internationella avtal, framförhandlade inom FN-systemet, rörande förbättringar för arbetskraft, kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter och miljö ratificeras inom Unionen och nationellt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram