Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att internationella handelsavtal mellan stater ska ha full parlamentarisk insyn. Särskilt när de ska leda till juridiskt bindande åtgärder och lagändringar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram