Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att jämställdhet och antidiskriminering prioriteras på alla plan i EU-organisationen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram