Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kemikalieförordningen ses över så att förbud för användning av kemikalier ska göras helt utifrån skydd för människor med ett särskilt starkt genusperspektiv och inte utifrån kemikalieindustrins vinstintressen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram