Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kommissionen utför den sedan länge utlovade studien av nationella prostitutionslagstiftningars påverkan på den europeiska transnationella sexhandeln.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram